De transitie naar circulaire bouw, van cruciaal belang 

Circulaire bouw

2050 belooft een ontzettend belangrijk jaar te worden. De Nederlandse overheid heeft er namelijk voor gekozen om dit jaar als doel voorop te stellen voor wat de realisatie betreft van een CO2-neutrale evenals circulaire economie. Toch blijkt vooral het jaar 2030 een eerste belangrijke mijlpaal te zijn. Zo heeft onze overheid de ambitie om tegen dit jaar een reductie van de broeikasgassen met 49 procent te realiseren vergeleken met het jaar 1990. Er zijn verschillende zaken die van cruciaal belang zijn met het oog op het kunnen realiseren van een circulaire economie in 2050. Circulaire bouw is één van deze zaken waar vandaag de dag al hard aan wordt gewerkt. 

Circulaire bouw

Wat kan je verwachten van een circulaire bouw?

 kan worden vastgesteld dat circulair bouwen een niet onaanzienlijke invloed heeft op de manier waarop een gebouw kan worden gerealiseerd. Het begint allemaal al op de tekentafel van de architect. In zijn ontwerp dient de architect dan ook verschillende keuzes te maken met betrekking tot bijvoorbeeld de vereiste hoeveelheid benodigde materialen. Ook dient er bij een circulaire bouw rekening te worden gehouden met de mogelijkheid tot het wijzigen van de bestemming van het pand in kwestie. 

Wat de materiaalkeuze betreft is het bij een circulaire bouw van belang om te kiezen voor herbruikbaar materiaal, gerecycleerd materiaal en / of natuurlijk materiaal. Zelfs bij het uitkiezen van de exacte bouwlocatie kunnen zowel circulariteit als duurzaamheid een niet onbelangrijke rol spelen. Denk wat dit betreft bijvoorbeeld aan het aantal kilometers die er gereisd moeten worden evenals de aansluiting op de bestaande infrastructuur waar al dan niet sprake van is. 

Drie belangrijke uitgangspunten voor circulair bouwen 

Bij de realisatie van een circulaire bouw is het zo dat er drie belangrijke uitgangspunten zijn waar bij stil moet worden gestaan. In eerste instantie is het bijvoorbeeld van cruciaal belang om de vraag in te perken door het bouwen van herbruikbare gebouwen. Daarnaast spreekt het voor zich dat er zoveel als mogelijk is gebruik dient te worden gemaakt van natuurlijke en / of hernieuwbare bronnen. Het derde uitgangspunt heeft dan weer betrekking tot het zo efficiënt mogelijk inzetten van eindige bronnen. Wanneer er met deze uitgangspunten rekening wordt gehouden zal t circulair bouwen op een efficiënte manier gebeuren.

Het materialenpaspoort, wat maakt dit document zo belangrijk?

Heel wat experts pleiten al lange tijd voor de verplichte invoering van het zogenaamde materialenpaspoort. Het gaat hierbij om een document welke bij de realisatie van een circulaire bouw van fundamenteel belang kan zijn. Dit in het bijzonder om het document inzichtelijk maakt van welke materialen er gebruik wordt gemaakt evenals op welke manier deze bouwmaterialen zijn verwerkt. 

Bij de mogelijke sloop van een pand kan het demonteren evenals terugwinnen van de gebruikte materialen dan een behoorlijk stuk eenvoudiger gebeuren. Op deze manier is het mogelijk om ze bij een ander circulair bouwwerk opnieuw te kunnen gebruiken. Op dit moment is het materialenpaspoort nog niet verplicht. Dit zou in de toekomst echter zomaar voor de circulaire bouw kunnen veranderen.